audyt-sce


Idź do treści

audyt-sce - Audyt remontowy

Audyty > Audyt remontowy

Zakres audytu remontowego:

 • analiza aktualnego stanu budynku,
 • ulepszenia remontowe związane ze zmniejszeniem zużycia energii,
 • plan robót remontowych,
 • wskazanie zakresu prac remontowych (nie tylko związanych z oszczednoscią energii, ale również inne prace),
 • wybór optymalnego wariantu,


Co to jest audyt remontowy ?

Audyt remontowy jest to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia remontowego. Celem wykonywanego audytu jest pomoc we wsparciu realizacji przedsięwzięć remontowych. Dokument jest niezbędny przy ubieganiu się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową.

Kiedy stosowany jest audyt remontowy ?

Przy realizacji celu jakim jest poprawa stanu technicznego starych budynków mieszkalnych. Premia remontowa dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych, których uzytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.:

Lista beneficjentów, którzy mogą starać się o przyznanie premii remontowej:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe z udziałem większościowym osób fizycznych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

UWAGA - nowa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów (Dz.U. 223, z 18.12.2008)

Z dniem 18 marca 2009
weszły w życie nowe przepisy. Zastąpiły funkcjonującą od 10 lat Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z roku 1998. Znowelizowana Ustawa uzupełnia dotychczas funkcjonujący system wspierania finansowego przedsięwzięć termomodernizacyjnych o możliwość pozyskania wsparcia finansowego również dla przedsięwzięć remontowych. Funduszami przeznaczonymi na wypłatę premii zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), które jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Są to odpowiednio:


W przypadku premii remontowej wysokość premii została ustalona jako 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej niż 15% kosztów przedsięźiecia. W przypadku jeśli w budynku znajdują się także lokale użytkowe, niemieszkalne, wysokość premii jest proporcjonalna do powierzchni mieszkalnej w tym budynku.

Przedsięwzięcia remontowe

W ramach audytu remontowego mogą być rozpatrywane przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą):

 • remont budynków,
 • wymiana okien lub remont balkonów,
 • przebudowa budynków w wyniku której nastąpi ich ulepszenie (ale nie powiększenie powierzchni użytkowej budynku),
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządznia wymagane przepisami technicznymi.


Praktyczna lista robót, np:

 • naprawa, wymiana dachu (w tym ewentualnie docieplenie),
 • wykonanie rynien, rur spustowych, obróbka blacharska,
 • naprawa, nowa elewacja (w tym ewentualnie docieplenie),
 • naprawa, nowa izolacja przeciwwilgociowa murów piwnicznych,
 • remont klatek schodowych, pralni, suszarni i innych pomieszczeń wspólnych,
 • wymiana okien, remont balkonów,
 • modernizacja systemów instalacyjnych.


Kredyt do którego wnioskowana jest premia remontowa nie może być przeznaczony na remont określonego lokalu jeżeli nie wiąże się z użytkowaniem innych mieszkań i całego budynku. Oznacza to też, że nie możliwy jest remont lub wymiana systemu instalacji grzewczej oraz ciepłej wody w ramach pojedynczego lokalu tylko jako remont całego systemu w budynku (z wykorzystaniem premii) . Ustawa z zakresu udzielanej pomocy w formie premii remontowej wyklucza remont lokali.


Premia remontowa

Warunkiem przyznania premii remontowej jest aby:

 • wskażnik kosztu przedsięwzięcia remontowego (stosunek kosztu remontu przypadającego na 1 m2 powierzchni użytkowej do ceny 1 m2 ustalonej do celów obliczania premii (wg GUS *) był większy lub równy 0,05 i mniejszy lub równy 0,7,
 • w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną na pokrycie potrzeb ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej min. 10% (dla wskaźnika od 0,05 do 0,3) oraz min. 25% (dla wskaźnika powyżej 0,3)


*) Dla wniosków rozpatrywanych w IV kwartale 2009 cena 1m2 do cełów obliczania premii została ustalona na : 3924 zł /m2

Strona główna | Świadectwa energetyczne | Audyty | Cennik | Kontakt | FAQ | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego